Skip to content Skip to footer

Slovenské mamičky si zaslúžia priniesť do rodiny plnohodnotný príjem.

#mojarodina #mojabuducnost
Petícia

Za plnú mzdu slovenským matkám

Podpíšte petíciu za plnú náhradu mzdy matkám s deťmi ktoré zostali na OČR. Štát im môže vyplatiť plnú náhradu mzdy bez zbytočnej byrokracie.

shutterstock_99254675

Situácia s novým koronavírusom prišla nečakane, a veľkým spôsobom ovplyvnila život každého z nás. Ovplyvnila našu prácu, našu rodinu, cestovanie, nákupy, jednoducho každodenný život.

Od prvého momentu, kedy nás zasiahol COVID-19 sa riešia problémy podnikateľov, ako im pomôcť, ako zmierniť ich neľahkú situáciu. Áno, podnikatelia držia našu ekonomiku, dávajú prácu ďalším ľuďom, a tí zachraňujú svoje rodiny. Zamyslel sa však niekto nad neľahkou situáciou matiek, a dokonca nad matkami samoživiteľkami? Matky, ktoré vychovávajú ďalšie generácie, deti, ktorým patrí budúcnosť Slovenska? Matky, ktoré teraz dostávajú len určité percento zo svojho platu a nedokážu zabezpečiť svoje deti plnohodnotne?

Áno, matky by mali byť pre štát prioritou. V ťažkých situáciách, akou je dnes táto, si zaslúžia pomoc a podporu.  Na pleciach matiek predsa stojí celý svet.

Pomôžme matkám!

Podpíšte a zdieľajte petíciu na pomoc slovenským matkám

My občania, ktorí zadávame svoje údaje do tohoto formulára žiadame Vládu SR, aby vypracovala a schválila nariadenie o vyplatení náhrady plnej mzdy matkám, ktoré museli v čase koronakrízy a vládnych opatrení zostať doma s dieťaťom alebo deťmi. Máme za to, že náhrada vo forme OČR je nedostatočná a matky si zaslúžia plnú náhradu mzdy. Matky sú častokrát v roli učiteľa, matky alebo manželky a aj ony chcú priniesť plnohodnotný príjem do domácnosti. Túto výzvu podpisujem a chcem uskutočniť spoločne s o.z. MOJE SLOVENSKO, ktoré petíciu uskutočňuje.

Konkrétny návrh novely zákona č. 63/2020 Z. z. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) by tak po novom mohol v paragrafe 293er („Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19") odseku (2) jeho plné znenie:
Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie50)je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.

znieť po novom:

Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie50)je 100 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 maximálne však do výšky 1000 eur.

**váš podpis**

2,175 podpisy

Dajte o petícii vedieť priateľom:

   

Naposledy podpísali
2,175 Ján K. Nižný Hrušov jan 22, 2021
2,174 Miroslav J. Jelenec jan 22, 2021
2,173 Anna I. Žiar Nad Hronom okt 06, 2020
2,172 miroslav r. lednica aug 26, 2020
2,171 Joana N. Nová Dubnica aug 20, 2020
2,170 Lenka N. Nová Dubnica aug 20, 2020
2,169 Jana B. Žiar nad hronom aug 20, 2020
2,168 Viera K. Košice aug 19, 2020
2,167 Svetlana V. Trnava aug 19, 2020
2,166 Gabriela T. Močenok aug 19, 2020